วิธีประหยัดพลังงาน

  Thai language  

         1.    ตรวจสอบลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายาง

                 ที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด

          2.    สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนดจะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก

          3.    ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาทีก็เสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี.

          4.    ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน

                 เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้เปลืองน้ำมันและสร้างมลพิษอีกด้วย

          5.    ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง ทำให้สูญเสียน้ำมันไปเปล่าๆ ถึง100 ซีซี.

                 น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร

          6.    ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เรียกกันติดปากว่า เบิ้ลเครื่อง การกระทำดังกล่าว10 ครั้ง

                 สูญน้ำมันถึง 50 ซีซี. ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ไกลถึง 350 เมตร

          7.    ตรวจตั้งเครื่องยนต์ตามกำหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ำเสมอ

                 เช่น ทำความสะอาดระบบไฟจุดระเบิดเปลี่ยนหัวคอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนให้พอดีจะช่วย  

                 ประหยัดน้ำมันได้ถึง 10%

          8.    ไม่ต้องอุ่นเครื่อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรกเครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลือง  

                 น้ำมันไปกับการอุ่นเครื่อง

          9.    ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทำงานตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

                 หากบรรทุกหนักมากจะทำให้เปลืองน้ำมันและสึกหรอสูงขึ้น

          10.  ใช้ระบบการใช้รถร่วมกันหรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกัน

                 ทางผ่านหรือใกล้เคียงกันควรใช้รถคันเดียวกัน 

          11.  เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้งเรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์

                  ก็ได้ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา

          12.  ไปซื้อของหรือไปธุระใกล้บ้านหรือใกล้ๆ ที่ทำงานอาจจะเดินหรือใช้จักรยานบ้าง ไม่

                  จำเป็นต้องใช้รถยนต์ทุกครั้ง เป็นการออกกำลังกายและประหยัดน้ำมันด้วย

          13.  ก่อนไปพบใครควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยู่หรือไม่ จะได้ไม่เสียเที่ยว ไม่เสียเวลา

                 ไม่เสียน้ำมันไปโดยเปล่าประโยชน์

          14.  สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดี จะได้ไม่หลง ไม่เสียเวลาไม่เปลืองน้ำมัน    

                 ในการวนหา

          15.  ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางด้วย

                 ตัวเองเพื่อประหยัดน้ำมัน

          16.  ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกำหนดเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่

                 เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ำมัน

          17.  หมั่นศึกษาเส้นทางลัดเข้าไว้ ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนาน ไม่ต้องเผชิญปัญหาจราจร

                 ช่วยประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ำมัน

          18.  ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบ

                 เครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้ ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า

          19.  ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราะการลากเกียร์ต่ำนานๆ จะทำให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูงกินน้ำมันมาก

                 และเครื่องยนต์ร้อนจัดสึกหรอง่าย

          20.  ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น เช่น การทำให้เกิดการต้านลมขณะ

                 วิ่งหรือทำให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี

          21.  ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจำเป็นของเครื่องยนต์เพราะเป็นการสิ้นเปลือง

                  พลังงานโดยเปล่าประโยชน์

         22.  หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ

                 ประหยัดน้ำมัน