Film & Packaging

  Thai language  

ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์

• แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ฟิล์มถนอมอาหาร จากประเทศญี่ปุ่น 

• ฟิล์มยืดพันพาเลท
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ฟิล์ม จาก บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ฟิล์ม M-STRETCH  เป็นฟิล์มยืดพันพาเลท ผลิตจากเม็ดพลาสติก Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) ชนิด Mettalocene Octene แบบพิเศษ ซึ่งเคลือบอยู่ด้านนอกของแผ่นฟิล์มทั้ง 2 ด้าน ฟิล์ม เอ็ม สเตรช เป็นฟิล์มที่ผลิตจากเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงยี่ห้อ Battenfield Gloucester co-extrusion โดยใช้หลักการซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มั่นใจว่าจะได้เนื้อฟิล์มที่มีคุณภาพ