บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรีน พาวเวอร์ จำกัด

  Thai language  

ทำไมต้องใช้ Bio Mass Pellet  (เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด)

 • ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น (High Heating Value)
 • ต้นทุนต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น อาทิ น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, หรือเชื้อเพลิงจากฟอสซิลชนิดอื่นๆ
 • สะดวกในการขนส่ง สามารถประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูง (Bulk Density)
  ประมาณ 600-650 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่าย เพราะมีขนาดที่เท่าๆ กัน ทำให้มีอัตราเผาไหม้ที่สม่ำเสมอ
  และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
 • ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งพืชยังสามารถนำมาสังเคราะห์ด้วยแสงต่อได้
 • ค่าความชื้นต่ำ (น้อยกว่า 10%)

 

เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Bio Mass Fuel)
Biomass Fuel ที่ผลิตขึ้นโดยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง,
ซังข้าวโพด, เปลือกยูคาลิปตัส และต้นไม้โตเร็ว ต้นตะกู, ต้นกระถินยักษ์ 
นำมาผ่านกระบวนการย่อย และลดความชื้นแล้วนำมาอัดแท่ง ต่อจากนั้น 
ก็นำไปลดอุณหภูมิก่อนจัดเก็บเข้า ไซโล (Silo) โดยสามารถรักษาความชื้น 
(Moisture Content) อยู่ระหว่าง 5-10% ที่จะทำให้การนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และให้ปริมาณค่าความร้อนสูง พลังงานที่ได้จาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) ประมาณ 4.8 เมกกะวัตต์
ต่อตัน (MWh/ton) หรือประมาณ 17 ล้านบีทียูต่อตัน (BTU/ton) 
การปล่อยก๊าซที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนไดออกไซต์ (CO2), 
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)  และ Volatile Organic Compounds ที่มีปริมาณ
ที่น้อยมาก ทำให้เชื้อเพลิงอัดเม็ดเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ด 18 กิโลกรัม จะมีเศษขี้เถ้าเพียง 85 กรัมเท่านั้น

คุณสมบัติ

 • ค่าความร้อน / Heat Value 3,600-4,500 Kcal/kg.
 • ค่าความชื้น / Moisture Content  5-10 %
 • ขี้เถ้า / Ash Content  1.5-8%
 • ขนาด / Size  DIA.8-10 x L20-50 mm.

ขั้นตอนการผลิตชีวมวล
1. วัตถุดิบ 
2. บดย่อย
3. อบลดความชื้น
4. บดย่อย
5. อัดขึ้นรูป
6. ชีวมวลอัดแท่ง
7. โรงงานอุตสาหกรรม

มั่นใจในกระบวนการผลิต
ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในกลไกลการผลิต จึงได้เลือกเครื่องจักรกล 
ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี เป็นเครื่องจักรที่สามารถให้กำลังการผลิตได้
ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงมั่นใจในการสั่งซื้อทั้งยังมีทางเลือก
สำหรับการส่งสินค้า และบริการที่รวดเร็ว

ปัจจุบันการใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นการเพิ่มสภาวะโลกร้อน 
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ทางเลือกของเชื้อเพลิงแห่งอนาคต ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
ภายใต้กระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี