บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

  Thai language  

  


     บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
         
 
 3656/29 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   โทรศัพท์ 02-240-2342
 โทรสาร 02-240-2344 
 ติดต่อฝ่ายขาย : Nunreaya@synergyholding.co.th
 ติดต่อฝ่ายบัญชี : Pornsawan@synergyholding.co.th
 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ : Thitirat@synergyholding.co.th
         เว็บไซต์ : www.synergyholding.co.th